ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ

ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ, എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് ബേസ് പേപ്പർക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുഭക്ഷണ പാക്കേജിംഗ് ബോക്സുകൾ, അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ പിസ്സ ബോക്സ്.തീവ്രത കൂടുതലാണ്.സാധാരണയായി tanned.സെമി ബ്ലീച്ച് ചെയ്തതോ പൂർണ്ണമായും ബ്ലീച്ച് ചെയ്തതോ ആയ ക്രാഫ്റ്റ് പൾപ്പ് തവിട്ടുനിറമോ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയോ ആണ്.അളവ് 80~120g/m2.പൊട്ടലിന്റെ നീളം സാധാരണയായി 6000 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്.ഉയർന്ന കണ്ണീർ ശക്തി, ഇടവേളയിൽ പ്രവർത്തന ശക്തി, ചലനാത്മക ശക്തി.പ്രധാനമായും റോൾ പേപ്പർ, മാത്രമല്ല ഫ്ലാറ്റ് പേപ്പർ.ഒരു ഫോർഡ്രിനിയർ മെഷീനിൽ ക്രാഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് പൾപ്പ് അടിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.സിമന്റ് ബാഗ് പേപ്പർ, എൻവലപ്പ് പേപ്പർ, സ്വയം പശ സീലിംഗ് പേപ്പർ, അസ്ഫാൽറ്റ് പേപ്പർ, കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പേപ്പർ, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പേപ്പർ തുടങ്ങിയവയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ക്രാഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാന പേപ്പർകെമിക്കൽ, മെഷിനറി, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യ പാക്കേജിംഗ് വ്യവസായം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.